sukilimas prieš išnykimą

Mes esame precedento neturinčioje globalinėje klimato krizėje, kuri kelia grėsmę visai gyvybei žemėje. Sprendimai, kuriuos priimsime per ateinantį dešimtmetį nulems mūsų ateitį. Laikas senka. Vis dėlto, kiekvienos krizės metu yra galimybė virsti. Visas pasaulis, vedamas veržlių žmonių ir bendruomenių, dabar bunda ir buriasi kartu. Prisijunk ir tu! Už mūsų žemę, žmones ir visa, kas gyva!
Prisijunk prie mūsų

Kas mes esame?

 

Extinction Rebellion (liet. Sukilimas prieš išnykimą) yra decentralizuotas, tarptautinis ir politiškai nepriklausomas judėjimas, kuris veikia nesmurtinio pilietinio nepaklusnumo principu ir siekia įtikinti valdančiąsias institucijas teisingai ir greitai veikti klimato ir ekologinių ekstremalių situacijų atvejais.

Tarptautinis judėjimas jau ir Lietuvoje!

Aktyvizmas ir nesmurtinis pilietinis nepaklusnumas veikia! Šiandien XR judėjimas yra 77  šalyse ir jis tik auga! O dabar, ir Lietuvos žmonės pradeda burtis ir suprasti kritinę situaciją ir savo galią ją įveikti.

šalyse

Vietinės grupės

naujienos

Kito kelio nėra – palikite iškastinį kurą po žeme

Kito kelio nėra – palikite iškastinį kurą po žeme

Gyvename sudėtingais laikais. Įtampa dėl intensyvėjančios energetikos krizės, augančių pragyvenimo kainų klimato temą išstumia iš žiniasklaidos antraščių ir daugelio žmonių minčių. Tačiau svarbu suprasti, kad viskas, kas vyksta, yra tarpusavyje susiję. Augančių dujų...

Mūsų reikalavimai

01

SAKYTI TIESĄ

Valdančiosios institucijos ir spauda privalo aiškiai, teisingai ir visiems suprantamai skelbti kritinę klimato ir ekologinės krizės situaciją bei bendradarbiaudami su kitomis institucijomis visais įmanomais būdais, pranešti apie reikiamų pokyčių skubumą.

02

veikti dabar

Valdančiosios institucijos bei didžiausią grėsmę keliantys pramonės sektoriai turi veikti dabar, kad sustabdytų biologinės įvairovės nykimą ir iki 2025 m. sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iki grynojo nulio. 

03

Už politikos ribų

Vyriausybė savo sprendimus klimato ir ekologinio teisingumo temomis turi priimti Piliečių asamblėjos pagalba.

Kodėl maištaujame?

Šioje toksiškoje sistemoje pasiekti greitų ir efektyvių klimato krizės sprendimo būdų yra labai sunku. Nuo Paryžiaus susitarimo praėjus 6 metams stebime kaip pasaulio šalys, tarp kurių ir Lietuva, nedemonstruoja užsibrėžto progreso ir efektyvius klimato krizės sprendimus nukelia, prisidengdami planais, kurie nėra aktyviai vykdomi ir neatitinka esminio tikslo –  kad globalinis atšilimas neviršytų 2°C (lyginant su iki pramoninio laikotarpio lygiu) ir siekti, kad didėjimas neviršytų 1,5°C.

Pagal Paryžiaus susitarime nustatytas veikimo gaires, nuo 2020 iki 2030 kasmet išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi mažėti apie 8%. Ir tai suteiks tik 50% šansą sulaikyti klimatą iki 1,5°C atšilimo. Todėl mes reikalaujame DAUGIAU.
Stebėdami šiandieninę pasaulio ir Lietuvos situaciją suprantame, kad dėl nepakankamo progreso turėsime dar sparčiau mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį arba ruoštis gyventi visai kitokioje Lietuvoje.

Todėl nelaukdami kol už mus nuspręs kiti, mes atstovaujame visuomenės balsą ir kviečiame dalyvauti judėjime už išlikimą. Kovojame už visų ateitį, nesvarbu ar gyvenančių Lietuvoje ar kitoje pasaulio valstybėje.

Turime pradėti nuo savęs, tad keičiam kryptį!