Extinction Rebellion vertybės ir veikimo principai

01

Mus sieja vienoda pokyčio vizija – sukurti pasaulį, tinkamą gyventi  ateinančioms 7 kartoms.

02

Darome tai, kas būtina – mobilizuojame 3.5% visos populiacijos tam, kad reikiami sistemos pokyčiai būtų įgyvendinti.

03

Mums reikia atsinaujinančios kultūros – kurti kultūrą, kuri būtų sveika, atspari ir prisitaikanti.

04

Metame iššūkį net tik šiai toksiškai sistemai, bet ir sau – paliekame savo komforto zoną tam, kad vykdomais veiksmais iššauktume pokytį.

05

Mes vertiname saviugdą ir tobulėjimą – naudojame veiksmo, apsvarstymo, mokymosi ir planavimo ciklo modelį rengdami tolimesnius veiksmus. Mokomės iš kitų judėjimų ir kontekstų bei mūsų pačių patirties.

06

Visi yra laukiami tokie, kokie yra – veikiame kartu, kad kurtume saugesnes ir labiau įtraukiančias erdves visiems Lietuvos ir pasaulio gyventojams.

07

Aktyviai laužome hierarchines galios struktūras ir konceptus – siekiame lygiavertiško įsitraukimo.

08

Vengiame kaltinti ir gėdinti – gyvename išbalansuotoje sistemoje, todėl nei vienas pavienis žmogus negali būti kaltinamas.

09

Mes esame prieš smurtą –  naudojame agresija ir smurtu neparemtas strategijas ir taktikas, kurios yra pačios efektyviausios siekiant pokyčių.

10

Mes remiamės autonomija ir decentralizacija – bet kurie žmonės ar bendruomenės gali nepriklausomai veikti įgydami Extinction Rebellion vardą sprendžiant jiems aktualias problemas klimato krizės ir teisingumo temomis. Tačiau jų veiksmai privalo būti grįsti Extinction Rebellion principais ir vertybėmis. Tokiu būdu, galia yra decentralizuota, nes ji nėra sutelkta tik vienos grupės ar administracijos rankose.