VEIKTI DABAR

Reikalaujame, jog valdančiosios insitutcijos veiktų dabar ir užkirstų kelią tolimesniam biologinės įvairovės nykimui bei kaip įmanoma greičiau sumažintų išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki grynojo nulio.

Galia, sutelkta mažos grupės žmonių rankose, blokuoja progresą

Žmonių, kurių pelnas priklauso nuo dabartinių industrinių procesų išlaikymo, blokuoja krizių sprendimą. Yra nesunkiai surandamas kelias išvengti dabartinių aplinkosauginių įstatymų nurodytų ribojimų bei daryti įtaką šios tvarkos išlaikymui. Taip pat, yra siekiama sumažinti visuomenės domėjimąsi klimato ir ekologinėmis krizėmis. Vien 2020 metais JAV iškastinio kuro bendrovės į šalies politinius procesus investavo apie $50 milijonų dolerių. 

Tačiau gebėjimas ignoruoti klimato ir ekologinių krizes kasdien senka. Šių krizių padarinius jau galime išvysti ir pajausti būdami betkur. 

Nuo Paryžiaus susitarimo praėjus 6 metams stebime kaip pasaulio šalys , tarp kurių ir Lietuva , nedemonstruoja užsibrėžto progreso ir efektyvius klimato krizės sprendimus nukelia, prisidengdami planais, kurie nėra aktyviai vykdomi ir neatitinka esminio tikslo – globalinė atšilimo temperatūra neviršytų 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir siekti, kad didėjimas neviršytų 1,5°C. Pagal Paryžiaus susitarime nustatytas veikimo gaires, nuo 2020 iki 2030 kasmet išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi mažėti apie 8% . Ir tai suteiks tik 50% šansą sulaikyti klimatą iki 1,5°C atšilimo. Tai nėra pakankamas garantas, kai kalbame apie mūsų ir mūsų vaikų ateitį. Tam, kad tikrai išlaikytume klimato temperatūrą žemesnę nei 1,5°C., turime pasiekti daugiau ir išmetamųjų dujų kiekį iki grynojo nulio pasiekti iki 2025 m. 

Suprantame, jog laiko tam lieka išties nedaug, tačiau tokiu greičiu ir efektyvumu turima spręsti žmonijos likimą nulemiančią krizę.

Dar ne per vėlu

Dar galime sukurti geresnę ateitį. Bet tik tuo atveju jei nedelsdami ir aktyviai demonstruosime, jog nesutinkame su šiandienine padėtimi. Ši situacija iššauks nepataisomą žalą mums ir ateities kartoms. 

Žinojimas, kad dėl aiškiai matomų padarinių klimato kaita šiandien yra plačiai nagrinėjama tema, nuteikia pozityviai. Dauguma žmonių, neseniai 26 šalyse vykdytoje apklausoje nurodo, kad klimato kaita yra didelė grėsmė jų šaliai. Šiandieninės technologijos įgalina ženkliai sumažinti išmetamųjų dujų kiekį suteikdamos galimybę ir toliau gyventi patogiai. 

 

Kodėl pilietinis nepaklusnumas, kodėl dabar?

Kodėl masinis pilietinis nepaklusnumas veikia?

Studijos teigia, kad pasauliniai judėjimai, įtraukę 3.5% populiacijos buvo patys sėkmingiausi siekiant užsibrėžtų tikslų. Laikas masinį susirūpinimą paversti masine mobilizacija. 

Pasitelkiant Extinction Rebellion nesmurtinį pilietinį nepaklusnumą, žmonės kaip tu siekia sutrukdyti klimato kaitą iššaukiančius procesus bei atkreipia dėmesį į problemos mastą. Paprasti veiksmai, kaip kelių, tiltų blokavimas ar bankų, kurie finansuoja klimato krizę, veiklos trikdymas, atkreipia valdančiųjų institucijų,visuomenės dėmesį taip, kaip joks kitas organizuotas pasipriešinimas. 

Tačiau prisidėti prie judėjimo galima ir kitokiais būdais (sužinok daugiau).

Ar padėsi mums išvengti klimato ir ekologinės katastrofos ir sukurti geresnę ateitį?

Prisijunk ir veik dabar.