COP26 priežastis Nr.1  – gamtos niokojimas

Ekologinė ir klimato krizė yra nusikaltimas visai žmonijai, įvykdytas turtingiausiųjų ir galingiausiųjų planetos gyventojų. Mes kaltiname pasaulio valdančiasias institucijas už tai, kad savo milžiniško aplaidumo dėka leido suniokoti mūsų gamtą.

Mūsų planeta ir jos žmonės yra įkalinti žalingoje sistemoje, kuri yra paremta besaikiu vartojimu ir anglies dioksido emisijomis, socialine ir ekonomine nelygybe. Rezultatas? Mes išleidžiame daugiau, nei mums leidžia galimybės ir sąskaita yra pateikiama pasaulinio atšilimo, biologinės įvairovės nykimo, žmonijos kančios forma. Ateities vizija be galo gąsdina. 

Mūsų planeta yra alinama ekologinės ir klimato krizių, kurios tarpusavyje yra visiškai susijusios. Biologinė įvairovė sparčiai nyksta. Šiandien net vienam milijonui gyvūnų ir augalų rūšių gresia visiškas išnykimas. Ištisos ekosistemos nyksta prieš mūsų akis, tačiau tarptautinė bendruomenė neišpildė nei vieno iš 20 Aičio biologinės įvairovės konvencijos tikslų, dėl kurių  siekiant sulėtinti laukinės gamtos pasaulio nykimą buvo susitarta Japonijoje 2010 metais. Praėjo du dešimtmečiai, o pasaulio vyriausybės vis dar nesugebėjo pasiekti išsikeltų tikslų. 

Tuo tarpu daugelis didžiųjų pasaulio koorporacijų ir toliau vykdo ekocidą (masinę žalą laukinei  gamtai ir jos naikinimą) siekdamos ekonominio vystymosi. Ekocidas tiesiogiai sukėlė klimato krizę ir atvėrė duris šeštajam masiniam rūšių išnykimui. Ši niokojanti praktika šiandien yra visiškai normalus procesas, kuris tęsiasi ir toliau – gamtos naikinimas siekiant pelno nėra nusikaltimas. 

Ekstraktyvizmas ( gamtos išteklių išgavimo procesas, vykdomas dėl komercinių ar pramoninių tikslų)  yra pražūtingas žmonėms ir gamtai visame pasaulyje. Vakarų pramonės šakos ir toliau naikina biologinę įvairovę ir natūralias gyvūnų ir augalų buveines pietų šalyse, vykdydamos visišku resursų išnaudojimu (neokolonizmu) pagrįstus projektus. Vyriausybės leidžia pramonei niokoti planetą, ypač pasaulio pietuose: pagal išsamius kasybos ir ūkininkavimo aplinkosauginių tyrimų duomenis, kasybos pramonė yra atsakinga už pusę pasaulio anglies dvideginio emisijų ir daugiau nei 80% biologinės įvairovės nykimo.

Mūsų ekonomika, pragyvenimo šaltiniai ir gerovė priklauso nuo brangiausio turto – gamtos. Šiandien vyraujanti situacija privalo baigtis. Neturime kito pasirinkimo nei gyventi darnoje su gamta, tai vienintelis kelias šviesios ateities link.

Atėjo laikas pradėti vertinti ekocidą kaip tarptautinį nusikaltimą ir už tai atitinkamai bausti. Privalome sustabdyti karą su gamta.

Lapkričio 6 d. dalyvauk eisenoje už klimato ir ekologinį teisingumą.

Tik visi kartu galime pakeisti kryptį.